บริการ


บริการ

 • วีซ่าลักเซมเบิร์ก

  วีซ่าลักเซมเบิร์ก

  ขอวีซ่าทุกประเภททั่วโลกโดยยึดหลักข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของการเข้าเมืองที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

 • วีซ่ามอลตา

  วีซ่ามอลตา

  วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่านั้น

 • วีซ่าโปรตุเกส

  วีซ่าโปรตุเกส

  บริการข้อมูลการทำวีซ่าสำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการขอวีซ่า เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้

 • วีซ่าไต้หวัน

  วีซ่าไต้หวัน

  เราทำให้ถูกต้องกับประเภทของวีซ่าเพื่อให้มีผลอนุมัติวีซ่า ด้วยประสบการณ์ตรงมากว่า 15 ปี

 • วีซ่าจีน

  วีซ่าจีน

  รับทำวีซ่า รับยื่นวีซ่า เราคือผู้ให้บริการด้านการขอวีซ่าทุกประเภททั่วโลก

 • วีซ่าพม่า

  วีซ่าพม่า

  เราเอาใจใส่งาน บริการมาตราฐานสากล การันตรีความพึงพอใจ

 • วีซ่าญี่ปุ่น

  วีซ่าญี่ปุ่น

  รับทำวีซ่าทุกประเภทโดยได้รับการยอมรับจากสถานทูตต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศ

 • วีซ่าแต่งงาน

  วีซ่าแต่งงาน

  คุณต้องจดทะเบียนสมรสกับภริยาคนไทยก่อน และต้องมีเงินในบัญชีของธนาคารในประเทศไทยอย่างน้อย 400,000 บาท

 • บริการทำวีซ่า

  บริการทำวีซ่า

  เราให้บริการทำวีซ่าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าถาวร วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ ฯลฯ

 • บริการยื่นวีซ่า

  บริการยื่นวีซ่า

  นอกจากนี้ยังมีบริการขอวีซ่าทั่วโลก กรอกวีซ่า และปรึกษาวีซ่าอย่างถูกต้องตามกระบวนและประหยัดเวลา

 • วีซ่าท่องเที่ยว

  วีซ่าท่องเที่ยว

  ออกให้กับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย วีซ่าประเภทนี้จำกัดให้ผู้ถือสามารถท่องเที่ยวและไม่อนุญาตให้มีการทำงานหรือทำธุรกิจในประเทศ

 • วีซ่านักเรียน

  วีซ่านักเรียน

  เป็นวีซ่าซึ่งอนุญาตให้ทำการเรียนในประเทศที่ได้รับวีซ่านักเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในบางประเทศอาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวแทน

 • วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน

  วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน

  เป็นวีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้

 • วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน

  วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน

  เป็นวีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้

 • ทำวีซ่ากรุงเทพฯ

  ทำวีซ่ากรุงเทพฯ

  รับทำวีซ่าทุกประเภททั่วโลก เช่น วีซ่าท่องเทียว วีซ่าเรียนต่อ วีซ่าทำงาน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าเยี่ยมญาติ

Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.