บริการ


บริการ

 • วีซ่าเยอรมัน

  วีซ่าเยอรมัน

  บุคคลสัญชาติไทยจำเป็นต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีหากท่านเป็นผู้ถือสัญชาติอื่น

 • วีซ่าฝรั่งเศส

  วีซ่าฝรั่งเศส

  หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น

 • วีซ่าอิตาลี่

  วีซ่าอิตาลี่

  สถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิในการขอให้ผู้ยื่นคำร้องแสดงหลักฐานเอกสารอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 • วีซ่าเนเธอร์แลนด์

  วีซ่าเนเธอร์แลนด์

  สถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิในการขอให้ผู้ยื่นคำร้องแสดงหลักฐานเอกสารอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 • วีซ่าเดนมาร์ก

  วีซ่าเดนมาร์ก

  คำร้องขอวีซ่าจะถูกส่งไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ตามอำนาจการพิจารณาได้กำหนดไว้

 • วีซ่าฟินแลนด์

  วีซ่าฟินแลนด์

  ค่าธรรมเนียมดำเนินการวีซ่าคือ 60 ยูโร และจะเรียกเก็บตอนยื่นขอวีซ่า ค่าธรรมเนียมให้ชำระเป็นเงินบาทไทย

 • วีซ่านอร์เวย์

  วีซ่านอร์เวย์

  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกคนต้องไปยื่นเอกสารการขอวีซ่าด้วยตัวเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

 • วีซ่าสวีเดน

  วีซ่าสวีเดน

  โปรดทราบว่า: ผู้ยื่นคำขอวีซ่าทุกคนควรยื่นคำขอวีซ่าด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำขอวีซ่า

 • วีซ่าออสเตรีย

  วีซ่าออสเตรีย

  สถานทูตจะเปิด 8:30-04:30 วันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสถานทูต

 • วีซ่าเบลเยี่ยม

  วีซ่าเบลเยี่ยม

  14/11/2013 ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าจะได้รับการแก้ไขเล็กน้อยเนื่องด้วยเหตุผลบางประการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

 • วีซ่าสเปน

  วีซ่าสเปน

  ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่า/ฝ่ายกองตรวจคนเข้าเมืองของสถานทูตสเปนอาจมีความต้องการที่จะสัมภาษณ์

 • วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

  วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ในราชอาณาจักรไทย

 • วีซ่าอังกฤษ

  วีซ่าอังกฤษ

  คำขอวีซ่าจะถูกดำเนินการและพิจารณาโดยคณะทำงานของยูเคบอร์เดอร์เอเจนซีให้บริการเพื่อช่วยเหลือประชาชน

 • วีซ่าออสเตรเลีย

  วีซ่าออสเตรเลีย

  บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัดได้รับการแต่งตั้งจากสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

 • วีซ่าอเมริกา

  วีซ่าอเมริกา

  คำขอวีซ่าจะถูกดำเนินการและพิจารณาโดยคณะทำงานของยูเคบอร์เดอร์เอเจนซีให้บริการเพื่อช่วยเหลือประชาชน

 • วีซ่านิวซีแลนด์

  วีซ่านิวซีแลนด์

  รับทำวีซ่า รับยื่นวีซ่า เราคือผู้ให้บริการด้านการขอวีซ่าทุกประเภททั่วโลก

 • วีซ่าไอร์แลนด์

  วีซ่าไอร์แลนด์

  เราเอาใจใส่งาน บริการมาตราฐานสากล การันตรีความพึงพอใจ

 • รับทำวีซ่ากรีซ

  รับทำวีซ่ากรีซ

  เรายึดหลักข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของการเข้าเมืองที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องกับประเภทของวีซ่า

 • วีซ่าไอซ์แลนด์

  วีซ่าไอซ์แลนด์

  รับทำวีซ่าทุกประเภททั่วโลก เช่น วีซ่าท่องเทียว วีซ่าเรียนต่อ วีซ่าทำงาน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าเยี่ยมญาติ

 • วีซ่าลิทัวเนีย

  วีซ่าลิทัวเนีย

  รับทำวีซ่าทุกประเภทโดยได้รับการยอมรับจากสถานทูตต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศ

Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.