รับทำวีซ่าชาวต่างชาติ


รับทำวีซ่าชาวต่างชาติ


บริการรับทำวีซ่าไทยสำหรับชาวต่างชาติ บริการขอเปลี่ยนแปลง

ลงตราวีซ่า ขอวีซ่าปี วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่าคู่สมรสไทย

 

- บริการขอเปลี่ยนลงตราวีซ่า เปลี่ยนลงตรา Non "O" 3 เดือน เพื่อขอติดต่อติดตามภรรยาไทย (ไม่จำกัดอายุ) หรือ ใช้ชีวิตปั้นปลายในเมืองไทย (ต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป)

- เปลี่ยนลงตรา Non " B" 3 เดือน เพื่อขอ Work Permit และต่อวีซ่า 1 ปีเพื่อการทำงาน

- เปลี่ยนลงตรา Non "ED" 3 เดือน เพื่อขอลงทะเบียนเรียนภาษา และต่อวีซ่า 1 ปี สำหรับนักเรียนไม่จำกัดอายุ

- และบริการ 1 Year Visa ต่อจาก Non ของแต่ละประเภทวีซ่า ขอต่อวีซ่า 1 ปี

- สำหรับทุกประเภทวีซ่า สำหรับวีซ่าไทย ไม่สามารถขอได้เกิน 1 ปี แต่สามารถต่อวีซ่าได้ทุกปี

- ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนคู่สมรสชาวไทย (วีซ่าเยี่ยมภรรยาไทย หรือ วีซ่าเยี่ยมสามีไทย)

- ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนบุตร

บริการขอขยายวีซ่า

- บางประเทศในกลุ่มเสี่ยงหรือประเทศเฝ้าระวัง ไม่สามารถยื่นขอขยายได้

- กรุณาติดต่อสอบถาม ว่าประเทศของท่านอยู่ในรายการชื่อกลุ่มเสี่ยงหรือไม่?

** ประเทศที่งดให้บริการ ไนจีเรีย, แอลจีเรีย, ติมอร์ตะวันออก, อาหรับ, ตุรกี และประเทศในกลุ่มเสี่ยง

- ขอขยายวีซ่า เพิ่มเติมสำหรับนักท่องเที่ยว 30 วัน

บริการรัน วีซ่าเขมร

- ขอวีซ่ากัมพูชา กลับเข้ามา 15- 30 วัน ขึ้นอยู่กับสัญชาติของหนังสือเดินทาง

- บริการนี้มี เฉพาะสาขาพัทยาเท่านั้น รถรับตอน 6.00-6.30 น. จากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ด่านช่องผักกาด

- พักเที่ยงพร้อมเจ้าหน้าที่บริการพาไปยื่นขอวีซ่ากลับเข้ามาในเมืองไทย

- ออกเดินทางกลับช่วงเวลาประมาณ 13.00 - 14.00 มีบริการทุกวัน

บริการขอเปลี่ยนลงตราวีซ่า

- ยื่นขอวีซ่านักเรียนกลับเข้ามา 3 เดือน

- ยื่นขอวีซ่าทำงาน Non-immigrant B

- ยื่นขอวีซ่าเยี่ยมคู่สมรส Non-immigrant O

- ยื่นขอวีซ่าใช้ชีวิตบั้นปลาย (เกษียณ ต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป) Non-immigrant O

- ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยว แบบ Single, Double Entry (มีบริการรถรับส่ง, โรงแรมที่พัก,อาหารเช้า, เจ้าหน้าที่พายื่นคำร้องขอวีซ่า ครบวงจร) เดินทาง 3 คืน 2 วัน ออกเดินทาง 17.30 น. ถึงหนองคาย 7.00 น. รอข้ามด่านเพื่อไปขอวีซ่าจะมีเจ้าหน้าที่บริการและจัดเตรียมเอกสารสำหรับวีซ่านักท่องเที่ยว พาเข้าโรงแรมที่พัก เช้าวันที่ 2 พาไปรับหนังสือเดินทางคืน พร้อมรับวีซ่าเดินทางกลับไทย มีบริการเฉพาะวันพุธ และ วันอาทิตย์ กรุณาโทรสอบถามและจองล่วงหน้า 2-5 วันทำการ รับเฉพาะพื้นที่สาขาพัทยาเท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียม

- หนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีหน้าเหลือพอที่จะประทับวีซ่า

- รูปถ่ายติดคำร้อง 3 ใบ ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว 

- กรณีที่มีวีซ่าอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า จะต้องไปติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทำการย้ายวีซ่ามาที่เล่มใหม่ ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ

- กรณียื่นวีซ่า ED และ Non ทุกประเภท คุณลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น

- ทางเจ้าหน้าที่ไม่มีบริการจัดเอกสาร ยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยว

 

 

 


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: ปรึกษาฟรี ก่อนตัดสินใจ
ผู้ติดต่อ: คุณซี
ที่อยู่: 888 อาคารมหาทุนพลาซ่า ยูนิตที่ 5 ถ.เพลินจิต
ตำบล: ลุมพินี
อำเภอ/เขต: ปทุมวัน
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10330
มือถือ: 092-425-2894, 083-796-8873
อีเมล์: siamknowhow@gmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.